kakucs.hu
2022. november 29., kedd - 03:43 Taksony

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság tagjai: 

            Elnöke:                                               Kloczka Mihály

Képviselő tagja:                                 Nagy Pál

Képviselő tagja:                                 Spanyielné Elek Györgyi

            Nem képviselő tagja:                         Dr. Jebudenszki János

            Nem képviselő tagja:                         Sallai Pál

            Tanácskozási jogú meghívott:           Lovas István

 

A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság alapvető feladata a településfejlesztés és a környezetvédelem koordinálása, a közterületek gondozására és a község közbiztonsági helyzetének javítására koncepciók kidolgozása.

A Bizottság továbbá:

  1. Állást foglal a község területrendezési ügyeiben, gondoskodik koncepcionális fejlesztési tervek kidolgozásáról.
  2. Az esetleges telekparcellázások ütemezését véleményezi, új utca nyitását kezdeményezi.
  3. Javaslatot tesz – előzetes számítások alapján – új közműépítések indítására (útépítés, vízelvezetés, járdaépítés).
  4. Javaslatot tesz köztisztasági, környezetvédelmi intézkedések kidolgozására.
  5. Véleményezi a község belterületét meghatározó középületek, üzletházak tervdokumentációit.
  6. Javaslatokat dolgoz ki a település közterületeinek használatára, gondozására, hasznosítására.
  7. Folyamatosan felülvizsgálja a község közbiztonsági helyzetét, valamint annak javítására javaslatot tesz a Képviselő-testület felé, illetőleg az ezirányú testületi döntések végrehajtását ellenőrzi.
  8. Keresi és véleményezi a befektetési lehetőségeket és vállalkozásokat.