kakucs.hu
2019. szeptember 18., szerda - 16:22 Diána

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság

Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság tagjai: 

            Elnöke:                                               Varró Tamás László 

            Képviselő tagja:                               Kakucsi-Csernák Zoltán 

            Nem képviselő tagja:                   Dr. Körtvélyessy Zsolt 

 

A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság feladat- és hatásköre 

A Falufejlesztési és Közbiztonsági Bizottság alapvető feladata a településfejlesztés és a környezetvédelem koordinálása, a közterületek gondozására és a község közbiztonsági helyzetének javítására koncepciók kidolgozása. 

A Bizottság továbbá: 

a) Állást foglal a község területrendezési ügyeiben, gondoskodik koncepcionális fejlesztési tervek kidolgozásáról. 

b) Az esetleges telekparcellázások ütemezését véleményezi, új utca nyitását kezdeményezi. 

c) Javaslatot tesz – előzetes számítások alapján – új közműépítések indítására (útépítés, vízelvezetés, járdaépítés). 

d) Javaslatot tesz köztisztasági, környezetvédelmi intézkedések kidolgozására. 

e) Véleményezi a község belterületét meghatározó középületek, üzletházak tervdokumentációit. 

f) Javaslatokat dolgoz ki a település közterületeinek használatára, gondozására, hasznosítására. 

g) Folyamatosan felülvizsgálja a község közbiztonsági helyzetét, valamint annak javítására javaslatot tesz a Képviselő-testület felé, illetőleg az ezirányú testületi döntések végrehajtását ellenőrzi. 

h) Keresi és véleményezi a befektetési lehetőségeket és vállalkozásokat.