kakucs.hu
2022. július 4., hétfő - 10:50 Ulrik

Képviselő testület Ünnepélyes alakuló ülése 2019.10. 28

alakuló ülés 2019

Tegnap délután 17 órakor kezdetét vette az új 2019. októberi önkormányzati választásokon mandátumot szerzett Polgármester és Képviselők ünnepélyes eskütétele. Az ünnepélyes alakuló ülésen a bizottságok delegált külsős tagjai is esküt tettek, hogy a legjobb tudásuk szerint szolgálják kakucs község polgárait az elkövetkező öt évben. Az ünnepi alakuló ülést a Himnusz közös eléneklése, majd a választási eredmények hivatalos ismertetésével nyitotta meg Csernák Jánosné a HVB elnöke. A beszámoló után Képviselők ünnepélyes eskütétele kezdte meg az eskütételek sorát. Ezt követően Dr. Kendéné Toma Mária Polgármesteri eskütétele, majd Dr Jasper Andor Alpolgármesteri esküje következett. A két eskütétel között az újonnan felállt képviselő testület megalkotta az új Szervezeti és Működési Szabályzat rendeletét, melynek a törvényben előírt hatálybalépésének 20 percére az ünnepi alakuló ülés szünetelt. Az est további részében több érdemi döntést is hoztak a községünk választott képviselői, megalkották a különböző bizottságokat alkotó tagi összetételt, határoztak arról, hogy tiszteletdíjuk havi összege az elvégzett munkájuk jelképes honorálásaként az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Kakucs község képviselőtestülete a 2019 és 2024 közötti ciklusban A képviselőket 30 000,- ft ,míg a külsős képviselőket 15 000,- ft havi juttatásban részesíti. Az este folyamán Dr. Kendéné Toma Mária megköszönte a leköszönő képviselőtestület mandátumot nem szerzett vagy saját döntés okán pozícióért nem induló egykori testületi tagok munkáját. Név szerint említve őket mi is megköszönjük eddigi áldozatos munkájukat.

Köszönjük a közösségért és a testületben eltöltött évek során végzett áldozatos munkáját.

Stégner Éva, Horváth Zoltán, Varró Tamás volt községi képviselőknek, akik közül Éva és Zoltán a Kulturális és Társadalmi bizottság valamint a Sport és Ifjúsági bizottság külsős bizottsági tagjaiként folytatják munkájukat a közösség javára és épülésére. Varró Tamás további közéleti szerepet nem vállalt, így neki kívánunk a civil életben további sikereket és jó egészséget, mindazon felül, hogy a közösség tudja, Tamás és családjának segitségére továbbra is számíthat falunk közössége.

További köszöntéseket kaptak:

Csernák Jánosné aki a Helyi Választási Bizottság elnökeként nagy lelkiismerettel vezette végig és vezényelte le kollégái segítségével a helyi választást, betartva és betartatva annak törvényességét és tisztaságát.
Nagy Pál leköszönő Alpolgármesternek elmúlt öt évben végzett munkáját köszönte meg Dr. Kendéné Toma Mária Polgármester asszony és a Képviselő testület. Nagy Pál a továbbiakban képviselőként folytatja közösségi munkáját.