kakucs.hu
2020. június 24., szerda - 17:28 Iván

Óvodapedagógusi pályázat 2020

kakucsi Kökörcsin óvoda kertje

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha
Óvoda


óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2366 Kakucs, Székesi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok betekinthetőségére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Spanyielné Elek Györgyi nyújt, a 06-70-380-5674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kakucsi Kökörcsin Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (2366 Kakucs, Székesi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/ 200-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Spanyielné Elek Györgyi részére a ovoda@kakucs.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Spanyielné Elek Györgyi, Pest megye, 2366 Kakucs, Székesi út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kakucs.hu - 2020. június 22.