kakucs.hu
2022. június 30., csütörtök - 17:16 Pál

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai - PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MONOR KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉGÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA!

tuzgyujtas szabalyai 2022.03

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai!

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős
miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni:
www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.
A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a
fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők
a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a
parlag- és gazégetés is.
A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat
további információkat.
A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet [továbbiakban
OTSZ ]
1. Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha
olyan kártevő jelent meg a területen, amit csak égetéssel lehet semlegesíteni),
külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő
területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját,
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a
megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervéhez írásban be kell jelenteni.
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt
azonnal el kell oltani.
Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a
parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban
okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok,
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres
védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik
szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő
létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy
mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az
előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.

 

2. Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem rendelkezik (jelen
információk alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő
hatályos régi önkormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő
zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez
azt jelenti, hogy ahol van Önkormányzati rendelet, ott annak megfelelően lehet kerti
hulladékot (vagyis ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni a
megadott napon és időtartamban. Amennyiben nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján
tilos az égetés.
3. Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is
megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az
időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis
a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.
A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték,
azt azonnal el kell oltani.
A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan
körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást -
vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MONOR KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG