kakucs.hu
2022. szeptember 21., szerda - 19:57 Máté, Mirella

Tájékoztatás szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztásáról

kuka

 

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó, Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) útján Kakucs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázati forrásból új, 120 literes, sárga fedelű, a papír-, műanyag- és fémhulladék szelektív gyűjtésére alkalmas gyűjtőedényt (közismert nevén: sárga fedeles kukát) szerzett be a magánszemélynek minősülő, a Közszolgáltatóval élő lakossági szerződéses jogviszonyban álló háztartások (ingatlanhasználók) számára.

A tárgyi edények kizárólag a Közszolgáltató által az Önkormányzatnak átadott listán szereplő, magánszemély lakossági felhasználókat illetik meg, a pályázati konstrukció közületekre, gazdálkodó szervezetekre (pl. cég, egyéni vállalkozó) nem vonatkozott, így ezen felhasználóknak a tárgyi kampány keretében nem tudunk új szelektív hulladékgyűjtő edényt biztosítani.

A hulladékgyűjtő edények már megérkeztek Kakucsra, tényleges kiosztásukat a Kakucsi Polgármesteri Hivatal azonban csak később, szeptember hónapban tudja megkezdeni. Az edényzetek arra jogosult, magánszemély lakosoknak történő átadását a Polgármesteri Hivatal melletti, Fő utca 22. szám alatti ingatlanon fogjuk lebonyolítani folyamatosan, hetente egyszer, csütörtöki napokon szeptember és október hónap folyamán.

A Közszolgáltató a kiosztás megkezdése előtt írásban, papír alapon tájékoztatni fogja azon kakucsi magánszemély lakossági felhasználókat, akik a nyilvántartása alapján kaphatnak új gyűjtőedényt. Emellett a Közszolgáltató augusztus folyamán elkészíti és megküldi az Önkormányzat számára azon – a gyűjtőedények használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó – felhasználási szerződéseket, melyeket az új gyűjtőedények kiosztásakor a Polgármesteri Hivatal dolgozójának kell megkötni az edényzetet átvenni jogosult személlyel.

Az új gyűjtőedényt az a magánszemély jogosult átvenni a Polgármesteri Hivatal munkatársától, aki számára a Közszolgáltató az erről szóló értesítést megküldi. Amennyiben az edényzet átvételére jogosult lakossági felhasználó akadályoztatva van a gyűjtőedény átvételében, ebben az esetben a Közszolgáltató által küldött értesítés mellékletét képező, szabályosan kitöltött meghatalmazással felhatalmazhat más magánszemélyt is az átvétel lebonyolítására.

Az átvételhez az átvevő személy mindenképpen hozza magával a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, és amennyiben az átvevő személy meghatalmazottként jár el, ebben az esetben a szabályosan kitöltött meghatalmazását is.

Az új, szelektív hulladékgyűjtő edényekre való jogosultságot a Közszolgáltató határozza meg a nyilvántartásai alapulvételével, a Polgármesteri Hivatal munkatársának e tekintetben felülbírálati jogosultsága nincs, tehát ha a magánszemélynek minősülő lakos nem kap a Közszolgáltatótól értesítést arról, hogy az új gyűjtőedényt átveheti, ebben az esetben szíveskedjen a Közszolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni a probléma orvosolása érdekében, a Polgármesteri Hivatal dolgozói ugyanis nem tudnak segítséget nyújtani e tárgykörben.

Fentieket összefoglalva tehát: az új, szelektív hulladéktárolásra alkalmas gyűjtőedények kiosztását szeptember hónapban csütörtöki napokon, a Közszolgáltató által az erre jogosult magánszemély lakosoknak küldött írásbeli, papíralapú értesítést követően kezdjük meg, az átadás helyszíne a Polgármesteri Hivatal mellett a Fő utca 22. szám alatt található ingatlan lesz.

Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az új szelektív hulladékgyűjtő edényekre jogosult magánszemély lakossági felhasználók Közszolgáltató által történő előzetes kiértesítését követően áll csak módunkban a gyűjtőedényeket az arra jogosultak számára átadni.

Kakucsi Polgármesteri Hivatal