kakucs.hu
2019. szeptember 17., kedd - 18:07 Zsófia

Kulturális és Társadalmi Bizottság

Kulturális és Társadalmi Bizottság tagjai: 

            Elnöke:                                                Tóth Istvánné 

            Képviselő tagja:                                Spanyielné Elek Györgyi 

            Nem képviselő tagja:                      Csernák Jánosné 

 

A Kulturális és Társadalmi Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Kulturális és Társadalmi Bizottság alapvető feladata a köznevelési, a kulturális és a nemzetiségek ügyeinek koordinálása, koncepciók kidolgozása. 

A Bizottság továbbá: 

a) Jelentést, beszámolót vitat meg a köznevelési és kulturális intézmények munkájáról. 

b) Figyelemmel kíséri a köznevelési és kulturális intézmények személyi feltételeinek alakulását. 

c) Megvitatja, majd a Képviselő-testületnek jóváhagyásra ajánlja az intézmények éves programját. 

d) Javaslatot tesz valamennyi köznevelést érintő kérdésben. 

e) Előzetesen véleményezi a köznevelést érintő döntéseket. 

f) Javaslatot tesz a Képviselő-testület felé intézményalapításra, átszervezésre, megszüntetésre. g. Közvetíti az intézmények felé azt a közösségi igényt, amely befolyásolhatja az intézmények arculatát és a benne folyó tartalmi munka minőségét. 

g) Véleményezi a köznevelési, kulturális intézményvezetői pályázatokat. 

h) A község kulturális életével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és ellenőrzi. 

i) A nemzetiséget érintő ügyeket megvitatja, javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a nemzetiségeket érintő önkormányzati ügyekben, a nemzetiségekhez kapcsolódó önkormányzati döntések végrehajtását ellenőrzi. 

 

AKulturális és Társadalmi Bizottságra a Testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

1) Dönt a helyi rendezvények időpontjáról és a rendezvények megszervezéséről 

2) Dönt kulturális célra fordítható költségvetési keret felosztásáról