kakucs.hu
2019. szeptember 17., kedd - 22:44 Zsófia

Sport- és Ifjúsági Bizottság

Sport- és Ifjúsági Bizottság: 

            Elnöke:                                                Horváth Zoltán 

            Képviselő tagja:                               Tóth Istvánné 

            Nem képviselő tagja:                     Sallai Pál 

 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság feladat- és hatásköre 

 

A Sport- és Ifjúsági Bizottság alapvető feladata a sport és az ifjúság ügyeinek koordinálása, koncepciók kidolgozása. 

A Bizottság továbbá: 

a) Jelentést, beszámolót vitat meg a sportcélú intézmények munkájáról. 

b) Koncepciót dolgoz ki a település sportéletének fejlesztésére, színesítésére. 

c) Kapcsolatot tart a település sportköreivel, sportegyesületeivel, szakosztályaival. 

d) A község ifjúsági és sportéletével kapcsolatos tevékenységet koordinálja és ellenőrzi. 

e) Kidolgozza a település sportlétesítményeinek használati rendjét. 

f) Véleményezi 

fa) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ifjúsági és sportkérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat, 

fb) a település ifjúsági és sportprogramjait, az Önkormányzat költségvetésének ifjúsági és sportügyekkel összefüggő részét, 

fc) az ifjúságpolitikával, sporttal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat, 

g) Feltárja és egyezteti az ifjúsággal és sporttal összefüggő községi érdekeket, igényeket, együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetetekkel. 

h) Segíti az ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket. 

i) Közreműködik az ifjúsági és sportrendezvények előkészítésében. 

 

A Sport- és Ifjúsági Bizottságra a Testület által átruházott feladat- és hatáskörök: 

  1. Dönt sportrendezvények időpontjáról és a rendezvények megszervezéséről 

  1. Dönt a sportcélra fordítható költségvetési keret felosztásáról